Minimumskrav til undertagsmaterialer er utilstrækkelige

af sekretariatsleder Morten Hjorslev Hansen, DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS)

Partsindlæg i Arkitekten 02-2006 
 

Undertage har gennem mange år været et af dansk byggeris største problemområder. Det er vanskeligt at overskue markedet for undertagsmaterialer, fordi der er mange forskellige produkter, og deres egenskaber varierer meget. Derfor anvendes materialerne ofte forkert. Problemet forværres desuden af ringe vejledninger, forkert projektering og manglende omhu under udførelsen. Det skal DUKO være med til at rette op på. En importør af undertagsmaterialer har imidlertid rejst kritik af ordningen i Arkitekten (14-2005). DUKOs sekretariatsleder, Morten Hjorslev Hansen, svarer på kritikken.


I et indlæg i Arkitekten (14-2005) anfægter en importør af træfiberplader DUKO´s klassifikationskrav, d.v.s. de krav, der afgør hvilke tagkonstruktioner, man kan anvende et undertagsmateriale til. Importøren hævder, at DUKOs krav fokuserer på banevarer, og at kravene ikke svarer til "gældende og kommende standarder", og der henvises bl.a. til en europæisk standard.

 

Det er ikke korrekt, at DUKO fokuserer på banevarer. DUKO har opstillet generelle, objektive krav om undertagsmaterialers egenskaber til f.eks. at modstå vandpåvirkning i længere tid. Det er krav, man naturligt kan stille til alle undertagsmaterialer – og de er derfor ikke ”irrelevante” for træfiberplader, som det hævdes af importøren.

 

Det er heller ikke korrekt af importøren at sammenligne DUKOs krav med den kommende standard prEN 14964. Den pågældende standard siger ikke – som DUKO – noget om, hvilke tagdækninger undertagsmaterialerne egner sig til. DUKO stiller netop krav om egenskaber, der ikke indgår i gældende standarder, men som anses for nødvendige i det danske klima. Importørens påstand om, at DUKOs krav ikke svarer til kommende standarder, vil vi ikke bestride – vi kender dem ikke!

 

Det er endvidere ikke korrekt, når importøren antyder, at træfiberplader fungerer som fast undertag. I den forbindelse vil jeg gerne præcisere, at faste undertage generelt er væsentligt mere robuste end pladevarer. Så selv om importøren omtaler pladevarer som ´faste plader´, så opfatter parterne bag DUKO (Dansk Byggeri, Byggeskadefonden, BvB og SBi) træfiberplader som en helt anden type af undertage end faste undertage. Pladevarer er i mange tilfælde et udmærket valg, men de egner sig ikke til de mest krævende tagkonstruktioner.

 

DUKO har taget udgangspunkt i norske erfaringer med undertage af træfiberplader. Det norske byggeforskningsinstitut (NBI) anbefaler således, at træfiberproduktet Huntonit ventileres på bagsiden, og fraråder brugen af Huntonit under tagdækninger med ringe tæthed overfor nedbør, som fx danske økonomitegl på komplekse tagflader. NBI anbefaler endvidere en maksimal spærafstand på 600 mm for Huntonit. Faktisk har vi indtil videre valgt at være mindre restriktive end nordmændene.

 

DUKO vil ikke bestride, at importøren ikke har modtaget reklamationer på sit produkt, men Byggeskadefonden har registreret svigt i træfiberundertage i adskillige byggerier, ligesom man har fået skadeanmeldelser.

 

Vi har derfor med tilfredshed noteret os, at gruppen af importører af træfiberplader er i gang med at udarbejde vejledninger og beskrivelser, der er en væsentlig forudsætning for at få produkterne klassificeret i DUKO. Vi ser frem til den fortsatte dialog, da det er DUKOs målsætning, at alle undertagsmaterialer på det danske marked bliver klassificeret i DUKO.

 

Nærmere information om DUKO og valg af undertagsmaterialer kan findes på hjemmesiden www.duko.dk.