LINKS TIL VIDEN OM UNDERTAGE

BFA Bygge & Anlæg (Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg)
• Oplægning af undertag - banevarer, 2013

BYG-ERFA (Byggeteknisk erfaringsformidling) har udgivet følgende løsblade om undertage
(27) 16 06 22 Undertage i etageejendomme – sikring mod brandspredning
(27) 15 12 27 Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer
(27) 13 11 05 Tagkonstruktioner med stor hældning - ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum
(27) 13 06 05 Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold
(47) 11 07 20 Kondens på tagplader - af metal, plast og malede træmaterialer
(47) 11 07 19 Tagunderlag af krydsfiner - misfarvning efter skimmelvækst
(47) 09 12 18 Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder
(99) 09 11 06 Bygninger med udsat beliggenhed - klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
(27) 07 06 29 Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
(27) 05 06 28 Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
(27) 97 11 24 Undertage - Opbygning, materialer og projektering

Byggeskadefonden har samlet sine erfaringer fra eftersyn og skadesager på hjemmesiden, samt formidler viden af god byggeskik ved tag-renoveringsprojekter, herunder tegninger:
Anbefalinger
Erfaringer
Gode tage

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har udgivet en vejledning om undertage

DBI vejledning 36: Undertage - sikring mod brandspredning (inkl. rettelsesblad af 31.03.2008)

Statens Byggesforskningsinstitut har udgivet
SBI-anvisning 189: Småhuse (se kapitel om tage), 1999 + tillæg 1, 2002
SBI-rapport 292: Undersøgelser af uventilerede undertage, 1998
SBI-anvisning 224: 2. udg. Fugt i bygninger (se kapitel om tagkonstruktioner), 2013
SBI-anvisning 273: Tage, 2019

Træinformation har udgivet en håndbog om undertage:
TRÆ 67: Undertage, 2013
Desuden kan der findes projekteringseksempler med undertage i TræCAD.