DUKO-KLASSIFICEREDE UNDERTAGSMATERIALER

Undertagsmaterialer klassificeres i fire anvendelsesklasser.
Brug DUKOs interaktive værktøj til at bestemme anvendelsklassen

Se materialer for hver anvendelsesklasse:
• Høj (anvendelsesklasse Høj er opdelt i Høj-Ekstra og Høj-Normal)
• Middelhøj
• Middellav
• Lav

Teknisk information om klassifikationskravene kan findes under information for leverandører.