BAGGRUND

Gennem mange år har der været problemer med dårlige og forkert anvendte undertage. Problemer, som ofte medfører meget dyre byggeskader. En undersøgelse fra BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) dokumenterer problemet: Ud af 674 renoverede tage i perioden 1997 til 2002 var der fejl i 71 pct. af undertagene (Statistik om Tage). De fleste af fejlene gør at undertaget ikke beskytter ordentligt mod indtrængende vand og fugt. Det kan føre til råd og svamp.

Byggeriet har behov for bedre materialer, bedre overblik og bedre viden om korrekt brug af materialerne
De mange fejlbehæftede undertage skyldes flere forhold. En årsag er at der har været brugt materialer af utilstrækkelig eller forkert kvalitet. En anden årsag er at det har været svært at få overblik over de mange forskellige materialer på markedet. En tredje årsag er at materialerne er blevet anvendt forkert. Det gælder både under projekteringen og under udførelsen. Både rådgivere (arkitekter, ingeniører og konstruktører) og håndværkere har manglet viden om hvordan materialerne bruges korrekt.

Bredt samarbejde bag DUKO
Det er fem centrale aktører i byggeriet som har taget initiativ til ordningen:
Dansk Byggeri
• Byggematerialeindustrien under Dansk Industri
Byggeskadefonden
BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse)
Statens Byggeforskningsinstitut

Se også
DUKOs bestyrelse