BESTYRELSELSEN FOR DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING APS

Seniorkonsulent Ole Bønnelycke (formand)
Byggeskadefonden

Vicedirektør Paw Engsbye Rasmussen
BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse)

Teamleder Lasse Møller Vollesen
DI Dansk Byggeri