BESTYRELSELSEN FOR DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING APS

Driftsdirektør Kathrine Birkemark (formand)
Byggeskadefonden

Teamleder Lasse Møller Vollesen
DI Dansk Byggeri