BESTYRELSELSEN FOR DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING APS

Driftsdirektør Morten Søegaard-Larsen (formand)
Byggeskadefonden

Teamleder Lasse Møller Vollesen
DI Dansk Byggeri