TEKNIKERGRUPPE

Teknisk chef Jens Dons
Byggeskadefonden

Bygningsingeniør Palle Steen Larsen
BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse)

Chefkonsulent Torben Hessing-Olsen
Dansk Byggeri

 

Virksomhedsrepræsentant:

Anvendelsesteknisk chef Bjarne Pedersen
Icopal Danmark ApS