DIFFUSIONSTÆTTE OG DIFFUSIONSÅBNE UNDERTAGE

Ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner
Man skelner mellem diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Et diffusionsåbent undertag har egenskaber der minder om et vind- og vandtæt åndbart stof: Materialet tillader vand på dampform at passere, men ikke vand i form af væske. Dermed kan fugt i den bagvedliggende konstruktion trænge ud gennem materialet. Diffusionstætte undertage anvendes til ventilerede tagkonstruktioner, mens diffusionsåbne undertage anvendes til uventilerede tagkonstruktioner.

Diffusionstætte undertage skal ventileres på undersiden, og kræver en ventilationsspalte på minimum 50 mm i gennemsnit. Da undertage af banevarer eller bløde plader vil hænge mellem tagspærene, betyder det at taget skal projekteres med en spalte på mindst 70 mm.

Diffusionsåbne undertage kan anbringes direkte mod isoleringen. Ved denne type er det særlig vigtigt at konstruktionen er tæt mod det indre af bygningen. Denne tæthed kan f.eks. opnås ved en omhyggeligt udført dampspærre på isoleringens varme side.

Ved begge typer skal der oven på spær og undertag lægges en afstandsliste så udluftning og bortledning af nedbør mellem lægter og undertag kan foregå uhindret. Afstandslisten skal være minimum 25 mm tyk.

Se eksempler på tagkonstruktioner med ventileret og uventileret undertag

[Tilbage]