OM UNDERTAGE

Undertage beskytter mod sne og regn som trænger ind under tagdækningen. Et undertag kan fx være en membran på et underlag af brædder eller krydsfiner, en frithængende membran eller en træfiberplade. Undertage anvendes ved renovering og nybyggeri med åbne tagbeklædninger, f.eks. af teglsten. I det traditionelle byggeri har man ikke brugt undertag, men i stedet en understrygning af mørtel, hvilket giver en løsning der er mindre tæt og som har en kortere levetid end et godt undertag.

Man skelner mellem faste undertage og undertage af banevarer. Et fast undertag kan f.eks. bestå af krydsfinérplader beklædt med tagpap. Undertage af banevarer er normalt tyndere og leveres i ruller. De fleste undertage af banevarer er billigere end faste undertage.

De to byggeskadefonde (Byggeskadefonden og BvB) har dokumenteret omfattende problemer med undertage de seneste år. Især har der vist sig at være mange problemer med undertage af lette banevarer. Det kan være nødvendigt at nedtage hele tagbeklædningen, hvis man skal reparere et undertag. Derfor bliver det ofte unødvendigt dyrt at udbedre skader i undertaget.

Læs mere om diffusionstætte og diffusionsåbne undertage (ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner)

Links til viden om undertage