Interimsafdækning

Tagdækning skal som udgangspunkt monteres umiddelbart efter, at undertaget er færdigmonteret. Undertage kan afhængigt af undertagstypen i nogle tilfælde anvendes som interimsafdækning.

Der skal altid foretages en vurdering for det aktuelle byggeri af risikoen for og konsekvenserne af vandindtrængning. Vurderingen kan være forskellig, alt efter om det drejer sig om fx:
• Råhus
• Bygninger hvor hulrum og/eller isolering kan blive vandfyldte
• Bygninger med fugtfølsomme materialer
• Bygninger i brug
• Bygninger med værdifuldt løsøre.

Afhængigt af undertagstypen, regnintensitet og vindforhold kan der trænge regn igennem et undertag uden overliggende tagdækning, fx ved sømhuller eller imellem undertagsbanernes overlæg.

Der skal altid foretages en konkret vurdering af, om interimsafdækning med presenninger kan etableres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.