INFORMATION TIL LEVERANDØRER AF DAMPSPÆRRESYSTEMER

Klassifikation skaber merværdi
Det er frivilligt for leverandører at lade sine dampspærresystemer klassificere. Leverandører opnår en konkurrencefordel ved at lade deres dampspærresystemer klassificere: købere af dampspærresystemer efterspørger den sikkerhed som en uvildig klassifikation giver. Samtidig er man som leverandør med til at støtte op om et initiativ som skal give bedre byggeri.

DUKO-klassifikation foretages af Fonden BYG-ERFA. Leverandører betaler for klassifikation. Denne betaling dækker omkostningerne til at drive ordningen.

Dokumenter om DUKO
Detaljeret information om DUKO-klassifikation kan findes i dokumenterne nedenfor. Materialet forefindes i pdf-format og kan hentes til udprintning og evt. udfyldning.
 

Ansøgningsskema og prisliste Baggrundsmateriale
AnsøgningsskemaPDF-ikon - klik for download KlassifikationskravPDF-ikon - klik for download
Prisliste for klassifikationPDF-ikon - klik for download Metode tæthedsprøvningPDF-ikon - klik for download

 

Adresse og kontaktpersoner

DUKO · Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS
c/o Fonden BYG-ERFA
Ny Kongensgade 13
DK-1472 København K
Telefon 82 30 30 22 • Mobil 26 73 04 97

www.duko.dk

For yderligere information kontakt direktør, civilingeniør ph.d., Morten Hjorslev Hansen